Mins Peis Macarwn Barti Ddu

Mins Peis Macarwn Barti Ddu

Ar gyfer 15-18

225g crwst brau (225g blawd plaen,125 menyn Cymreig,sudd ½ oren)

225g briwfwyd + 50ml rym Barti Ddu, croen 1 oren

2 gwyn wy maes Cymreig

75g siwgwr man

100g cnau almwnau mâl

Tun cacennau 12 twll wedi’i iro

  1. Rhwbiwch y menyn oer wedi’i dorri’n giwbiau i’r blawd tan fel briwsion bara ac ychwanegwch y sudd oren. Cymysgwch tan yn belen , lapiwch mewn haenen lynua gadewch yn yr oergell am awr.
  1. Rholiwch y crwst ac a torrwch 12 siap crwn gyda thorrwr crwst 7.5cm a defnyddiwch y darnau i leinio’r tun cacennau.
  1. Ychwanegwch y rym a chroen yr oren i’r briwfwyd a chymysgwch yn dda. Llenwch y darnau crwst gyda briwfwyd.
  1. Curwch gwynion yr wyau i’w wneud yn gadarn ond dim yn sych.  Ychwanegwch y siwgwr i’r wyau gan droi yn ofalus – ychydig ar y tro.  Ychwanegwch y cnau almwnd i’r cymysgedd. Rhowch y gymysgedd mewn bag peipio a pheipiwch y gymysgedd dros pob pei. Neu gyda dwy lwy  rhannwch y gymysgedd yn gyfartal a’i orchuddio dros y briwfwyd.
  1. Pobwch mewn ffwrn ar wres 180C/Nwy 6 am tua 15 munud tan yn euraidd.  Gadewch i oeri ar hambwrdd.  Ysgeintiwch siwgwr eisin dros y macarwns.  Gweinwch yn dwym neu yn oer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *