Cnau Halen Môn Melys a Myglyd

Cynhwysion

450g Cnau Cymysg heb halen

80g Hadau pwmpen

2 llwy fwrdd Hadau blodyn yr haul

2 llwy fwrdd Olew Blodyn Aur

2 llwy fwrdd Mel

2 llwy fwrdd Halen Mon mwg

1 llwy fwrdd pupur du

Arddull

  1. Twymwch y ffwrn i 170ºC / nwy 4
  2. Rhowch y cnau a’r hadau mewn powlen fawr ac arllwyswch yr olew a’r mel drostynt gan gymysgu’n dda gan sicrhau bod y cnau i gyd wedi’i gorchuddio a’r olew a mel. Arllwyswch y cymysgedd I hambwrdd pobi mawr.
  3. Rhowch yn y ffwrn a rhostiwch am 15-20 munud gan droi yn achlysurol.
  4. Tynnwch allan o’r ffwrn a rhowch y cnau mewn powlen fawr. Malwch yr halen tan yn fan a chymysgwch gyda’r cnau, ychwanegwch y pupur. Gweinwch yn syth neu gadewch I oeri a storiwch mewn tun neu gynhwysydd.
  5. Gadewch i oeri cyn gweini neu eu cadw mewn jar

Mae’n syniad paratoi’r cyfan y noson cynt a gadael y cnau i oeri dros nos cyn eu pecynnu.

Fe gedwith y cnau am 4 wythnos mewn jar caeedig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *