Selsig Edwards o Gonwy gyda Rhosmari, Mel a Mwstard

Cynhwysion
1 pecyn selsig bach (chipolatas) Edwards o Gonwy
1 llwy fwrdd Olew Blodyn Aur
3 llwy fwrdd mel clir Cymrei
3 llwy fwrdd mwstard Welsh Lady gronynnog gyda chwrw
1 llwy fwrdd rhosmari ffres
Arddull
1. Cynheswch y ffwrn i wres 180C/Nwy 6. Arllwyswch yr olew i dun rhostio a rhowch yn y ffwrn i dwymo am 5 munud.
2. Yn y cyfamser torrwch pob selsig yn hanner os mynnwch neu gadewch yn gyfan. Rhowch yn yr olew twym a choginiwch am 20 munud. Rhowch ar bapur cegin i cael gwared ar yr olew ychwanegol.
3. Cymysgwch y mel a’r mwstard mewn powlen a rhowch y selsig wedi hanner coginio ar ei Ben gan droi yn dda fel bod pob selsig wedi’i orchuddio a’r gymysgedd mel a mwstard.
4. Rhowch y selsig mewn tun rhostio glan a dychwelwch i’r ffwrn am 5 munud arall, trowch hanner ffordd drwodd.
5. Torrwch y rhosmari  yn fan a sprinclwch dros y selsig cyn gweini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *