Peli Baralawr a Lemwn

Gweini 4-6 

1 winwnsyn gweddol ei faint, wedi tynnu’r croen a’i dorri’n fân

2 glof garlleg, wedi tynnu’r croen a’u malu

1 llond llwy fwrdd o olew Blodyn Aur

100g briwsion bara

2 lond llwy fwrdd orlawn o fara lawr ffres neu o dun  -Parsons,Selwyns

Croen 1 lemon

1 llond llwy fwrdd o fint ffres, wedi’i dorri’n fân

1 llond llwy fwrdd o bersli ffres, wedi’i dorri’n fan

To weini – 200ml iogwrt naturiol Llaeth y LLan natural yoghurt, croen 1 lemwn, Halen Mon a phupur du black pepper, 1 tbsp Pembrokeshire Beach Food Perlysiau’r MorSea Herbs

Dull

  1. Cynheswch yr olew mewn ffreipan ag iddi waelod trwm a choginio’r winwnsyn a’r garlleg dros wres cymedrol nes eu bod yn feddal.
  2. Tynnwch y ffreipan oddi ar y gwres ac ychwanegu’r cynhwysion eraill. Cymysgwch nhw’n dda ac ychwanegu ychydig o bupur mâl a halen môr, dim gormod gan y gall y bara lawr fod yn hallt.
  3. Gwnewch ryw ddeg o beli bach â’r gymysgedd a’u rhoi ar dun pobi wedi’i iro. Coginiwch nhw yn y ffwrn am 20 munud neu hyd nes y byddant yn frown euraid ac yn grisbyn. Gwres y ffwrn 180C/marc nwy 4.
  4. Gweinwch gyda dip perlysiau’r mor trwy gymysgu’r cynhywsion ‘i gyda’i gilydd a sesno  gyda Halen Mon a phupur du.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *