Bara Brith

Mae’r rysait yn paratoi oddeutu  8 i 10 tafell (dibynnu pa mor dew da chi’n hoffi eich bara brith!)

Amser Paratoi oddeutu 15 munud a tua 1 awr i goginio

Cynhwysion

400g ffrwythau sych cymysg (resins, syltanas, cwrents)

200ml tê twym cryf

100ml sudd oren

croen 1 oren

250g blawd codi

1 llwy de sbeis cymysg

100g siwgr muscovado brown tywyll

1 ŵy, wedi’i guro

5cl o Chwisgi Penderyn (mae modd prynu poteli y maint hyn)

mêl i roi sglein arni

Dull

 1. Rhowch y ffrwythau sych cymysg mewn powlen gymysgu, arllwyswch y tê a chroen a sudd oren a’r chwisgi drostynt, ychwanegwch y siwgr i’r gymysgedd a chymysgu’n dda nes bod y siwgr wedi toddi. Gadewch am o leiaf 6 awr neu dros nos.
 2. Drannoeth, hidlwch y blawd a’r sbeis i mewn at y gymysgedd (nid oes angel cael gwared o’r te) ac ychwanegwch yr ŵy. Cymysgwch yn dda.
 3. Leiniwch dun 900g gyda phapur gwrthsaim a rhowch y gymysgedd yn y tun.
 4. Pobwch mewn ffwrn wedi’i
 5. chynhesu i 180°C/Nwy 4 am tua awr nes fod y dorth wedi codi a wedi’i choginio drwyddi. Gadewch i oeri ar hambwrdd oeri a chadwch hi am 2 ddiwrnod cyn ei bwyta. Gweinwch gyda menyn.
 6. Gellir dwbli’r maint i wneud 2 dorth a gellir eu cadw am 7 niwrnod.
 7. Os am sglein cynheswch ychydig o fêl i wasgaru dros wyneb y gacen gynnes.

 

 

 

 

2 thoughts on “Bara Brith

 1. Christina Howard Reply

  Please could you send me recipe in English?
  Although I’m Welsh sadly my can’t speak it.
  My grandad was a baker confectioner from St. Dogmaels.
  So i use his recipe for Bara Brith and Welsh Cakes.
  Sadly i struggle with the thickness for Welsh Cakes.
  Many thanks.

  Christina Howard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *