Cawl

Pryd o fwyd traddodiadol Cymreig yn cynnwys cig a llysiau.  Gall rysait cawl amrywio o deulu i deulu ac o ardal i ardal. ‘Lobscows’ yw’r enw a ddefnyddir yn rhai mannau yn y Gogledd. Mae cawl yn blasu’n well os yw’n cael ei wneud y diwrnod cynt . Gweinir cawl mewn rhai ardaloedd mewn dysgl bren a’i fwyta gan lwy bren gyda darnau o fara cartref a chaws Cymreig.

 

Digon i: 6 fel prif gwrs   |  Paratoi: 20munud  |  Coginio: 3 awr

 

Cynhwysion

1kg gwddf canol neu ysgwydd cig oen Cymru, cig eidion Cymreig neu goesgyn ham
1 winwnsyn , wedi’i dorri’n fras
6 tatws canolig – wedi’u plicio a’u torri
3 moronen – wedi’u plicio a’u torri
1 erfin/swedjen neu 2 pannas bach – wedi’u plicio a’u torri
2 genhinen – wedi’u golchi a sleisio (1 cenhinen = 270gram)
1 bwnsied bach persli ffres

Sbrigyn o rosmari

2 deilen llawryf

1 llwy fwrdd o bara lawr
stoc llysiau
halen a phupur

Dull

  1. Rhowch ycigmewn sosban fawr, ei orchuddio â dŵra dodi’r berw gyda’r winwnsyn, rosmari a dail llawryf. Gadewch i’r cwbl fudferwiam 2-3 awrdros wres isel. Gadewchi oeridros nosa’r diwrnodcanlynolsgimiounrhyw frastersyddwedi codii’r wyneb.
  2. Torrwchycigoddi aryr asgwrna’i roi nôl yn y stoc, yna ychwanegwch ytatws, moron, rwdan neubannasamudferwi nes eu bod wedi coginio. Ychwanegwch mwy ostoc llysiauos oes angen.  Sesnwch gydahalena phupur.
  3. Tynnwch peth o’r llysiau a’u stwnshio mewn powlen bach.
  4. Yn olaf ychwanegwch y bara lawr a’rcenninwedi’i dorri’n fânac ychydigcyn gweini’r cawl, rhowch y llysiau stwnsh yn ôl yn y cawl er mwyn ei tewhau ac ychwanegu’r persliwedi’i dorri’n fras.

Noder:  Mae’n well defnyddio toriad rhatach o gig ar yr asgwrn i gael y blas gorau.
Gallwch hefyd weini’r cig ar wahân i’r cawl llysiau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *