Pice ar y maen / Teisennau cri

Mae’r Cymry wedi bod yn coginio ar faen neu radell ers canrifoedd. Y ffordd orau o wneud pice da yw eu coginio’n sydyn ar y ddwy ochr fel eu bod yn dal yn feddal yn y canol. Ond gofalwch peidio â’u llosgi!

 

 

 

Digon i wneud: 15-18   |   Paratoi: 15 munud  |  Coginio: 10 munud

 

Cynhwysion

225g o flawd codi

pinsied o halen

llond llwy de o sbeisys cymysg

110g o fenyn

75g o siwgwr gwyn man

75g o gyrens a syltanas yn gymysg

ŵy mawr wedi’i guro

croen hanner lemwn

 

Dull

  1. Rhidyllwch y blawd, yr halen a’r sbeisys i bowlen. Rhwbiwch y menyn i’r cynhwysion sych nes eu bod fel briwsion bara mân.
  2. Ychwanegwch y siwgwr, y croen lemwn a’r ffrwythau sych. Arllwyswch yr ŵy a chymysgu’r cyfan yn does.
  3. Ysgeintiwch dipyn o flawd ar fwrdd a rholio neu wasgu’r toes nes ei fod tua 5mm o drwch. Torrwch ef yn gylchoedd â thorrwr 4-5cm.
  4. Craswch y pice ar radell weddol boeth, gan eu troi unwaith, nes y byddant yn euraidd ar y ddwy ochr ond yn dal ychydig yn feddal yn y canol.
  5. Taenwch sigwr gwyn mân drostynt tra byddant yn dal yn boeth. Os nad oes gennych radell, gallwch ddefnyddio padell ffrio drom wedi’i hiro ag ychydig of fenyn.

 

I’w gweini

Mae’r pice ar y maen ar eu gorau pan fyddant yn gynnes ond fe gadwant am hyd at 10 diwrnod mewn bocs aerglos. Maent yn flasus hefyd gyda jam a hufen ffres wedi’i chwipio’n ysgafn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *