Cawl

Pryd o fwyd traddodiadol Cymreig yn cynnwys cig a llysiau.  Gall rysait cawl amrywio o deulu i deulu ac o ardal i ardal. ‘Lobscows’ yw’r enw a ddefnyddir yn rhai …

Bara Brith

Mae’r rysait yn paratoi oddeutu  8 i 10 tafell (dibynnu pa mor dew da chi’n hoffi eich bara brith!) Amser Paratoi oddeutu 15 munud a tua 1 awr i goginio …

Peli Baralawr a Lemwn

Gweini 4-6  1 winwnsyn gweddol ei faint, wedi tynnu’r croen a’i dorri’n fân 2 glof garlleg, wedi tynnu’r croen a’u malu 1 llond llwy fwrdd o olew Blodyn Aur 100g …

Cnau Halen Môn Melys a Myglyd

Cynhwysion 450g Cnau Cymysg heb halen 80g Hadau pwmpen 2 llwy fwrdd Hadau blodyn yr haul 2 llwy fwrdd Olew Blodyn Aur 2 llwy fwrdd Mel 2 llwy fwrdd Halen …

Mins Peis Macarwn Barti Ddu

Mins Peis Macarwn Barti Ddu Ar gyfer 15-18 225g crwst brau (225g blawd plaen,125 menyn Cymreig,sudd ½ oren) 225g briwfwyd + 50ml rym Barti Ddu, croen 1 oren 2 gwyn wy …